Navigatie

Publicaties

 

Deze maand is mijn artikel "Ik zag ze gaan: een analyse van de relatie tussen minderheidsgroepen en volkerenmoord in het Ottomaanse Rijk 1915 - 1917" in Leidschrift, jaargang 29, nummer 1 (2014) verschenen. In dit artikel exploreer ik a) de relatie tussen volkerenmoord en minderheidsgroeperingen, b) dat genocide een uiterst specifieke vorm van oorlogsvoering is  met een specifiek doel en karakter, c) dat de minderheidsstatus een cruciale rol heeft gespeeld, maar niet een doorslaggevende en d) dat de minderheidsstatus niet alleen een politieke en sociale marginalisering betrof, maar geheel was ingebed in het dagelijkse leven van het Ottomaanse Rijk.

 

Leidschrift is nu hier te koop.

 

 

Blog

Contact