Navigatie

Publicaties

 

Mijn stuk in De Volkskrant, waar ik kritiek heb op het idee van het Heras-variant, die impliceert dat we niet moeten ingrijpen in gewelddadige conflicten, maar deze als het ware dienen te isoleren, als zoiets mogelijk is zoals we de afgelopen dagen hebben gezien.

 

 

Blog

Contact