Navigatie

Op 4 mei heeft Joyce Hes bij Felix Meritis een lezing gegeven over het begrip persoonlijke vrijheid en het belang van de bescherming van klassieke grondrechten voor de instandhouding van een democratische rechtsstaat. Ze heeft daarbij naar mijn boek In het gesteente van Ararat gerefereerd en mijn theoretsiche stellingen toegepast op de Tweede Wereldoorlog; wat in mijn optiek een zeer interessante invalshoek geeft aan de Holocaust en een andere perspectief geeft aan de oorzaken van de jodenvervolging.

 

Joyce Hes is jurist en voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten, dat op 17 mei 2009 is opgericht tijdens het symposium De gescande mens in Felix Meritis. Het Platform Bescherming Burgerrechten, een initiatief van het Humanistisch Verbond, is een ontmoetingsplek voor burgerbewegingen die zich zorgen maken over de snel toenemende aantasting van persoonlijke vrijheid. Ze heeft gepubliceerd over kwesties als discriminatie en gelijke behandeling, strafrecht en de rechtsstaat, en in brede zin over recht en samenleving. Zo schreef zij in 1989 Wijken onder druk voor de HRWB/WRR en publiceerde zij in samenwerking met het opbouwwerk diverse adviezen en publicaties als Recht doen aan de buurt (2000), 10 jaar moedercentra (2002) en recentelijk Wilsbeschikkingen (2009), een publicatie van de Dr. Gradus Hendriks-Stichting. 

 

Sinds 1981 houdt zij zich in diverse functies op de universiteit, in adviesraden en politiek/bestuurlijk steeds bezig met de vraag hoe een menswaardig bestaan voor iedereen ongeacht afkomst, geslacht en seksuele voorkeur binnen de grenzen en mogelijkheden van een democratische rechtsstaat kan worden gerealiseerd.

 

Over meer informatie over de lezing verwijs ik naar de volgende websites:  http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/4-mei-lezing-vrijheid/ en http://www.platformburgerrechten.nl/. Hier kan een kopie van de lezing opgevraagd worden.

 

Joyce Hes

 

 

 

Blog

Contact