Navigatie

 

 

 

Ik gaf vandaag een lunchlezing over het belang van kwalitatief onderzoek in het Hoger Beroepsonderwijs voor het Centrum voor Nascholing. Wat ik in mijn lezing beargumenteerde en motiveerde is dat kwalitatief onderzoek een geïntrigeerd onderdeel is van HBO/ Bachelor onderzoek en dat het in de onderzoekslijn goed ingebed dient te worden. Ik keek daarbij naar de verschillende vormen van kwalitatief onderzoek, maar ook hoe deze op deze praktijkgericht onderzoeken kunnen aansluiten. Het was zowel een lezing over didactiek, pedagogiek als onderzoekslijnen en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.

 

 

Blog

Contact